»TONKAFEST«

 

PRAVILNIK FESTIVALA

 
Ustroj festivala

1. Naziv festivala je Festival duhovne glazbe “Tonkafest” ili kraće “Tonkafest”.

2. «Tonkafest» je festival kršćanske popularne duhovne glazbe natjecateljskog karaktera.

3. Festival ima nekoliko ciljeva:

a) doprinositi razvoju popularne duhovne glazbe

b) širiti kršćanske vrijednosti u zajednici

c) pomagati teško bolesnoj djeci i mladima ogulinskoga kraja (festival je

humanitarnog karaktera i sav prihod od ulaznica odlazi za Udrugu Oda

prijateljstvu)

d) ostaviti trajni spomen na djevojku Antoniju Turković preminulu u 20-toj

godini života nakon duge i teške bolesti (7.4.2006.)

4.Festival se održava u Ogulinu u svibnju ili lipnju, ukoliko

Organizacijski odbor iz opravdanog razloga ne odluči drugačije.
 
Organizacijski odbor

5. Organizator festivala je humanitarna Udruga Oda prijateljstvu iz Ogulina koja pomaže teško bolesnoj djeci i mladima ogulinskoga kraja.

6. Festival priređuje Organizacijski odbor.

7. Organizacijski odbor čine izvršni ravnatelj Festivala, koji je predsjednik Organizacijskog odbora, i još osam članova. Organizacijski odbor imenuje se za svaki Tonkafest iznova.

8. Izvršnog ravnatelja i članove Organizacijskog odbora bira Predsjedništvo Udruge Oda prijateljstvu.

9. član Organizacijskog odbora može biti razriješen na vlastiti zahtjev (pisanim putem) ili odluku o razrješenju donosi Organizacijski odbor zbog neispunjavanja dogovorenih obaveza. Na prijedlog predsjednika Organizacijski će odbor izglasavanjem donijeti odluku o imenovanju novih članova na mjesto razrješenih.

10.Organizacijski odbor odluke donosi većinom od ukupnog broja nazočnih članova, pod uvjetom da je nazočna većina članova.

 
Stručno povjerenstvo

11. Organizacijski odbor predlaže i bira Stručno povjerenstvo tjedan dana prije isteka roka za primanje prijava. članovi Povjerenstva mogu biti i članovi Organizacijskog odbora.

12. Stručno povjerenstvo odabire skladbe koje će se izvesti na Festivalu (od svih skladbi koje su pristigle na natječaj).

13. Stručno Povjerenstvo broji pet članova, a odlučuje većinom glasova.

14. član Povjerenstva ne može biti netko tko je na bilo koji način sudjelovao u stvaranju prijavljene skladbe.

15. Sastav Povjerenstva za odabir skladbi sve do objavljivanja rezultata natječaja mora ostati tajna.

 
Pokrovitelji Festivala

16. Glavnog pokrovitelja Festivala, kao i medijskog pokrovitelja, imenuje Organizacijski odbor.

17. Pokrovitelji i medijski pokrovitelji mogu biti sve pravne i fizičke osobe koje nalaze svoj interes u promicanju popularne duhovne glazbe putem “Tonkafesta”.

 
Natječaj
18. Organizacijski odbor dužan je javno, putem različitih oblika medija (radio, TV, tisak, internet...), raspisati natječaj najmanje tri mjeseca prije održavanja Festivala.
19. Prilikom raspisivanja natječaja Organizacijski odbor dužan je navesti datume vezane uz organiziranje Festivala (datum završetka natječaja, datum objave rezultata natječaja, te datum održavanja Festivala).
20. Organizacijski odbor može odrediti temu pojedinačnog Festivala, kojoj sadržajno moraju odgovarati sve prijavljene skladbe.
21. Uvjeti natječaja su sljedeći:
- Skladbe tematski moraju biti kršćanskog karaktera;

- Skladbe ne smiju biti objavljivane, niti javno izvođene;

- Trajanje skladbe ne smije biti dulje od četiri minute;

- Uredno potpisani autori glazbe, stihova i aranžmana

22. Prijava na natječaj dostavlja se na CD-u, a obvezno mora sadržavati sljedeće:

- Oglednu demo snimku pjesme koja ne mora biti studijska, ali glazbeno-produkcijski treba biti što sličnija izvedbenoj verziji. Pjesma može biti poslana i u MP3 formatu, s minimalnom rezolucijom od 192 kbps

- Tekst pjesme u Word formatu;

- Kraću biografiju autora i izvođača sa svim potrebnim podacima (adresa, telefon, mobitel, e-pošta, web i sl.) na CD-u;

23. Prijave koje ne budu ispunjavale navedene uvjete Stručno povjerenstvo neće uopće razmatrati.

24. Skladbe poslane na natječaj moraju biti originalno autorsko djelo, a ne prepjevi ili obrade s potpisanim ili nepotpisanim originalnim autorima. Ukoliko Povjerenstvo zaključi da je riječ o plagijatu ili neoriginalnom djelu, Organizacijski odbor može diskvalificirati pjesmu iz procesa odabira ili natjecanja te zabraniti izvođaču buduće nastupe na “Tonkafestu”.

25. Stihovi trebaju biti pisani na književnom hrvatskom jeziku ili bilo kojem dijalektu hrvatskoga jezika.

26. Dopušteno je korištenje već objavljenih tekstova uz suglasnost autora ili njegovih pravnih slijednika. Potrebnu suglasnost treba pribaviti sam autor glazbe.

27. Dopušteno je korištenje prerađenih tekstova molitava, psalama, himni i drugih dijelova iz Biblije.

28. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju i strani državljani, pod istim uvjetima kao i domaći državljani.

29. Svaki autor na natječaj može poslati neograničen broj skladbi, ali nastupiti kao izvođač može samo s jednom skladbom.

30. Prijavljene skladbe ne mogu se povući niti biti vraćene.

31. U slučaju da prijavljena skladba bude javno izvedena ili objavljena prije Festivala bit će diskvalificirana.

 

Kriteriji odabira skladbi
 
32. Stručno povjerenstvo dobiva na uvid skladbe bez potpisanih autora i izvođača.
33. Osnovni kriterij vrednovanja prijavljenih skladbi je cjelokupna ocjena, i to:
- kvaliteta teksta i glazbe

- usklađenost teksta i glazbe

- izvedba (vokalna i instrumentalna)

34. Organizacijski odbor dužan je u roku od pet dana po završetku natječaja uručiti skladbe članovima Povjerenstva.

35. Svaki će član Povjerenstva odabrati deset skladbi kojima će dati bodove (najboljoj skladbi dodjeljuje se 10 bodova, drugoj 9 i tako redom do desete skladbe koja dobiva 1 bod). Ostale skladbe ostaju bez bodova.

36. Deset pjesama koje su skupile najviše bodova članova Povjerenstva stječu pravo nastupa na “Tonkafestu”.

37. Organizacijski odbor iz opravdanog razloga može povećati ili smanjiti broj skladbi koje će biti izvedene na Festivalu.

38. U slučaju da posljednje dvije ili više skladbi imaju isti broj bodova, odabir skladbe vrši se prema većem broju najvećih ocjena (ona skladba koja ima najviše ocjena 10, pa 9itd.).

39. članovi Povjerenstva su dužni u dogovorenom roku predati listu sa svojim ocjenama skladbi. Rezultati Povjerenstva su tajna, a Organizacijski je odbor dužan javno objaviti putem medija samo popis odabranih skladbi po njihovom abecednom redu.

Rezultati moraju biti objavljeni najkasnije dvadeset dana nakon
završetka natječaja.
 
 
Objavljivanje glazbenog materijala
 
40. Slanjem radova na natječaj «Tonkafesta» autori prihvaćaju sve njegove uvjete i prenose na Organizacijski odbor ekskluzivno pravo da odabranu skladbu:

- snimi na nosače zvuka i slike;

- objavi na festivalskim nosačima zvuka i slike, bez obzira o kojem se mediju radilo (kazeta, CD, videokazeta, DVD ili sl.);

- tiska u grafičkom obliku, bilo samo kao tekst, bilo u notnom obliku;

- prenosi putem radija i televizije;

- da sva ili pojedina od ovih prava prenese na neku drugu pravnu osobu.

41. Distribuciju festivalskog audio, video i tiskanog materijala vrši Organizacijski odbor, koji može djelomično ili u potpunosti distribuciju dotičnog materijala prenijeti i na neku distribucijsku kuću koja svojom djelatnošću pokriva veće tržište.

42. Autori i izvođači koji su ekskluzivnim ugovorom vezani uz nekog nakladnika, a žele sudjelovati na “Tonkafestu” preuzimaju na sebe obvezu da sa svojim matičnim nakladnikom riješe pitanje sudjelovanja na Festivalu, te objavljivanja svoje skladbe na festivalskom audio, video i tiskanom materijalu (CD, kazeta, pjesmarica i ostali tiskani materijal).

 
Nastup i izvođenje skladbe na Festivalu

43. Na “Tonkafestu” skladbe se izvode uživo. U posebnim prilikama skladbe se mogu izvoditi uz matricu o čemu će odlučiti Organizacijski odbor.

44. Organizacijski odbor nije dužan organizirati ili financirati dolazak izvođača na Festival.

45. Izvođači su dužni Organizacijskom odboru dostaviti najkasnije petnaest dana prije održavanja Festivala popis osoba koje će nastupiti na sceni.

 
Obveze Organizatora Festivala prema izvođačima

46. Organizacijski odbor Festivala dužan je izvođačima osigurati:

- pravovremene obavijesti vezane uz festivalska događanja;

- smještaj za sve izvođače kojima je smještaj potreban, a koji žele doći dan ranije (izvođači su dužni Organizacijskom odboru dostaviti najkasnije petnaest dana prije održavanja Festivala popis svih osoba kojima je potreban smještaj)

- tonsku probu.

Obveze izvođača vezane uz nastup na Festivalu
47. Izvođači su dužni poštovati utvrđeni plan događanja, te bez opravdanog i najavljenog razloga ne mogu izostati ni s jedne od točki programa.

48. Izvođači moraju nastupiti u prikladnoj garderobi.

 

Nagrada »Tonkafesta«

 

49. “Tonkafest” je po svojoj naravi festival natjecateljskog karaktera.

50. Na svakom “Tonkafestu” dodjeljuju se tri nagrade žirija i tri nagrade publike.

51. Publika glasuje na glasačkim listićima koje dobiva prije početka Festivala tako da zaokružuje redni broj ispred pjesme koju smatra najboljom.

52. Glasačke listiće prebrojava za to odabrano Povjerenstvo od strane Organizacijskog odbora. Povjerenstvo se imenuje tjedan dana prije Festivala i ima pet članova. Tri pjesme s najvećim brojem glasova dobivaju nagrade na “Tonkafestu”. Na formularu sa konačnim rezultatima glasovanja publike moraju se potpisati svi članovi Povjerenstva.

53. Tjedan dana prije Festivala imenuju se i članovi žirija. Žiri ima sedam članova od kojih su većina (četiri člana) stručne osobe i glazbenici. Ostala mjesta zauzimaju izvršni ravnatelj (predsjednik žirija) te predstavnici glavnog pokrovitelja i medijskog pokrovitelja.

54. Svaki član žirija bira tri pjesme koje smatra najboljim i daje im ocjene (najboljoj tri, drugoj dva i trećoj jedan bod). Prve tri pjesme nakon zbrajanja glasova dobivaju nagrade na “Tonkafestu”. Svaki član žirija mora potpisati formular na kojem je ispunjavao bodove.

55. U slučaju jednakog broja glasova žirija prednost ima ona pjesma koja je dobila veći broj viših ocjena (trojka pa dvojka pa jedinica).

56. Organizacijski odbor može se odlučiti o dodjeli još neke nagrade (npr. nagrade izvođača ili pokrovitelja ili nagrada za najbolji tekst) te na vrijeme objaviti članovepovjerenstva za dodjelu neke od posebnih nagrada.

 

Završne odredbe

 

57. Organizacijski odbor zadržava pravo izmjene Pravilnika ukoliko organizacijske ili tehničke potrebe to iziskuju i obvezuje se pravovremeno obavijestiti javnost.

58. Organizacijski odbor zadržava pravo promijeniti karakter Festivala (iz natjecateljskog u pozivni ili revijalni) ukoliko postoje opravdani razlozi te se o tome obavještavaju izvođači i javnost.

59. Pravo tumačenja ovih uvjeta ima Organizacijski odbor “Tonkafesta”.

60. Nepoštovanje stavki ovog Pravilnika za sobom povlači sankcije koje mogu biti:

- zabrana sudjelovanja na “Tonkafestu” tri godine.

- zabrana sudjelovanja u organizaciji Festivala.

 
 
 
U Ogulinu, 20. studenog 2007.
 

Predsjedništvo Udruge Oda prijateljstvu i

 
Organizacijski odbor “Tonkafesta”
 
 

 

Festival duhovne glazbe Tonkafest zamišljen je kao okupljanje bendova i izvođača popularne duhovne glazbe u čast na pokojnu Antoniju Turković (Tonka). Ovaj projekt su pokrenuli Antonijini prijatelji nakon njene prerane smrti u 20-toj godini života. Antonia je bila vrlo aktivno uključena u brojne crkvene aktivnosti te je kroz svoju bolest povezala prijateljstvom mnoge. Prvi Tonkafest bio je pozivnog tipa i izvođači su se mogli predstaviti pjesmom po izboru. O načinu realizacije Tonkafesta u budućnosti odlučit će Organizacijski i Izvršni odbor Tonkafesta 2008. Ovogodišnji festival imao je i natjecateljski karakter iako je najvažnije bilo okupiti se u čast Antonije, ali i biti povezani u pjesmi i slavljenju Gospodina. Potrebno je reći da je ozvučenje festivala bilo na vrlo visokoj razini i da su svi izvođači svoj nastup odradili s puno srca i profesionalnosti na čemu im čestitamo i zahvaljujemo. Vjerujemo da su se u Ogulinu ugodno osjećali.

No, postoje i drugi razlozi pokretanja festivala duhovne glazbe. Gledajući gdje sve ovakvi festivali postoje, uočili smo da je cijeli prostor od Zagreba do Zadra i Splita (Istra, Gorski kotar, Lika) ostao bez festivala duhovne glazbe te smo htjeli da Ogulin postane centar duhovne glazbe ovog dijela Hrvatske. Nakon prvog Tonkafesta možemo reći da smo i uspjeli.

Ali nikako ne treba zaboraviti najvažnije – svaki Tonkafest ima i humanitarni karakter jer će se svake godine od sakupljenih ulaznica pomoći nekoj bolesnoj osobi. Ove godine pomogli smo djevojci koja boluje od leukemije. Humanitarna nota festivala je nešto što nas razlikuje od ostalih festivala duhovne glazbe i daje mu posebnu važnost jer smo kao vjernici potrebni pomagati bližnjima, a posebno bolesnima.

 

Više o prvom Tonkafestu pročitajte u rubrici Dosadašnje akcije Udruge.