Žiro- račun Udruge: HR912402006 - 1100492781 (Erste banka)

 

 

Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji, Služba za opću upravu u Karlovcu, donijela je 2. travnja 2007. godine rješenje o upisu Udruge u Registar udruga Republike Hrvatske. Na taj način završen je višemjesečni i mukotrpan posao oko sakupljanja dokumentacije i izrade Statuta na kojem su vrijedno radili Vedrana Sabljak i Hrvoje Magdić. Statut možete u cjenili pročitati na našim stranicama te se na taj način uputiti u funkcioniranje Udruge, pronaći glavne ciljeve rada Udruge i mnogo drugih zanimljivih podataka o pravnom ustroju Udruge. Upis u Registar udruga RH otvorio je širom vrata otvaranju žiro-računa što je ubrzo i učinjeno. To je važno jer Udruga funkcionira od uplata naših članova, simpatizera i prijatelja čija se sredstva usmjeravaju prema bolesnoj djeci i mladima. Donosimo Vam žiro-račun Udruge, a vi nas pomozite kad budete mogli i u iznosu koji je u skladu s vašim financijskim mogućnostima. Svaka kuna darovana od srca je značajna:

                Žiro- račun Udruge: HR912402006 - 1100492781(Erste banka)